Tak jsem dostal dopis. Bohužel anonym. S podstatou lze jen souhlasit - zástavba Hanáckých polí je problematický projekt a je politicky tlačen. Pokud se ptáte kým, tak jsem dlouhodobě přesvědčen, že starostou Němcem - na Zastupitelstvu to byl on, kdo projekt opakovaně obhajoval, všechna jednání za město vedl on. Naopak lidé z Odboru životního prostředí byli dokonce podle mých informací z jedné ze schůzek vykázáni. Jestli si někdo představuje, že jsem byl u klíčových jednání, že mám telefony na všechny místní šíbry a že mám schované v rukávě eso, které vytáhnu a Hanácká pole zastavím, tak se mýlíte. Zdravé Kroměřížsko se prostřednictvím občanského spolku vyjádřilo opakovaně k jednotlivým řízením, naše výhrady přetrvávají. Problematické dopravní napojení a pasivita města v jednání s investorem o jeho změně, nevhodný charakter individuální zástavby, nedostatečná infrastruktura, minimální prostor pro veřejnou zeleň, nedostatečná kapacita kanalizace. Viz http://www.zdrave-kromerizsko.cz/clanek/hanacka-pole-co-vyroste-za-zacharem/ Náš názor ale připomínal hlas volajícího na poušti. Kromě bývalé zastupitelky paní Mgr. Noskové, která v místě bydlí, podobnou aktivitu veřejně nikdo nevyvinul. Nikdo z obyvatel Zacharu nedorazil na zastupitelstvo (aspoň co pamatuji, kromě zmíněné paní Noskové). Pouze někdo, kdo je docela v obraze (částečně, ne ve všem), napsal nyní anonymní dopis zastupitelům. A to v okamžiku, kdy usnesení č. 239 z 9. schůze Rady města schvaluje zveřejnění záměru prodeje klíčového městského pozemku parc. číslo 764. Je logické, že pokud město prodá, přijde prakticky o jakoukoli možnost ovlivnit, co se bude za Zacharem stavět. Pisatel má nejspíš pravdu. Ale pokud se za svou pravdu veřejně nepostaví, váha jeho vyjádření je pramalá. Takže teď vyzývám já a to pisatele: vyjděte z anonymity, pojďte s kůží na trh. Rád se s vámi sejdu a kauzu probereme. V podobě anonymního dopisu je ale vaše aktivita jen výkřikem do tmy.
Srdečně zdraví Richard Kreml


Biopas - kroměřížský Dozimetr?

Biopas je podivná firma. Že nám odváží popelnice, víme všichni. Že odváží zisky z našich odpadů, ví jen někdo. Jak doopravdy funguje, jaké finanční toky ...

  • 06.09.2022