Sundejme si růžové brýle, máme problém. Kroměříž je velkým tepelným ostrovem. V době letního parna akumulace tepla na asfaltových a betonových plochách parkovišť na střechách objektů vytváří ve městě nesnesitelné klima. Naše město má navíc nepříznivé okolí – naprosté minimum lesů, převaha polí. Kromě Podzámky a Květné zahrady, historického dědictví po osvícených arcibiskupech, nemá město žádný větší městský park. Běžně je tak teplota v Kroměříži vyšší až o 3 stupně. Horký vzduch se v místech bez zeleně kumuluje celý den, a nad rozpařeným povrchem se nezchladí ani v noci. Pokud jsme zdraví, nějak to vypotíme. Ale pro kardiaky nebo astmatiky jsou takové dny očistcem a interní pohotovost praská ve švech.


Námi navrhované řešení

• Prosadíme intenzivní obnovu zeleně, zejména stromů odolných suchu.
• Vysadíme nejméně 1000 nových stromů, budeme dohlížet na péči o stávající.
• Využijeme dotací na obnovu přírodních krajinných prvků – zjednodušeně remízky. Nový biokoridor od Barbořiny k dálnici se má čile k světu, cca 700 stromů a 235 kusů keřů. Na řadě je revitalizace území o výměře cca 8 ha u letiště, které se Zdravému Kroměřížsku nedávno podařilo prosadit.
• nezabíjejme trávníky sekáním až na hlínu. Vysaďme louky, které není nutno kosit více než 2x do roka - ušetříme. Polní a luční květiny, jako jsou chrpy, třapatky nebo cínie, nejenže hrají barvami, ale žije to v nich. Pro včely, motýly, čmeláky ale také řadu ptáků představují úplné hody. Navíc takové záhony zadrží více vody. No, řekněte, není to lepší než žluté seschlé trávníky? První úspěšný pokus už v Kroměříži máme za sebou - na Zacharu.


Zasedačka na radnici? Za osm melounů?

Zasedací místnost na radnici, kde se konají schůze městského zastupitelstva a občas nějaké školení úředníků, má už něco za sebou. O tom není pochyb. Hlavní ...

  • 22.06.2021